Бургасбус ЕООД

Изграждане и поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на „Бургасбус” ЕООД, изграждане и поддържане на Централизирана Система за връзка и отчитане с Национална Агенция Приходи, поддържане на предоставени от Възложителя кабелни трасета до 70 спирки от БРТ мрежата на градския транспорт за осигуряване на информация на пътниците в реално време

Дата и час на публикуване: 2016-03-18 12:46:45Последна промяна: 2016-03-23 14:51:37
ID номер: 9051453 Статус: възложена

Изграждане и поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД, изграждане и поддържане на Централизирана система за връзка и отчитане с НАП, поддържане на предоставени от Възложителя кабелни трасета зо 70 спирки от БТР мрежата на градския транспорт за осигуряване на информация на пътниците в реално време

Индивидуален номер на процедурата: 0000574
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 12:57:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045412244
  Удостоверено време: 18.03.2016 12:57:20
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 10:57:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 14:34:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045415347
  Удостоверено време: 18.03.2016 14:34:39
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 12:34:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 15:44:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045417747
  Удостоверено време: 18.03.2016 15:44:56
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 13:44:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на оферти

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 15:29:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045674941
  Удостоверено време: 28.03.2016 15:29:31
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2016 12:29:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на оферти

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 15:30:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045674960
  Удостоверено време: 28.03.2016 15:30:04
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2016 12:30:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 11:01:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045943475
  Удостоверено време: 06.04.2016 11:01:49
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2016 08:01:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 15:37:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046318041
  Удостоверено време: 18.04.2016 15:39:08
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2016 12:39:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори