Бургасбус ЕООД

Изграждане, поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД и изграждане на Централизирана Система за връзка и отчитане с Национална Агенция Приходи

Дата и час на публикуване: 2016-02-26 10:28:50
Статус: отменена

Изграждане, поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД и изграждане на Централизирана система за връзка с отчитане с Национална Агенция Приходи

Индивидуален номер на процедурата: 0000555
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240