Бургасбус ЕООД

Доставка на работно облекло за работещи в „Бургасбус” ЕООД проведена през 2014 г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:45:01Последна промяна: 2016-01-21 14:21:10
Статус: приключена

Доставка на работно облекло

Индивидуален номер на процедурата: 0000496
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 56000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18110000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:45:55
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:47:26
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:50:09
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:51:12
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:52:12
 • 112

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 11:42:58
  Дата и час на промяна: 2016-01-18 11:43:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043656905
  Удостоверено време: 18.01.2016 11:43:20
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2016 09:43:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори