Бургасбус ЕООД

Застраховане на моторните превозни средства, собственост на “Бургасбус”ЕООД гр.Бургас със застраховка “Гражданска отговорност на МПС” за 2015 год.-проведена 2014 г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:12:38
Статус: възложена

Застраховане на МПС, собственост на "Бургасбус" ЕООД със застраховка "Гражданка отговорност" за 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000495
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66516000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:14:07
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:15:15
 • Промяна на часа на отваряне на офертите

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:17:37
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:23:26
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:26:07
 • Плащане по договора 2014 г. и 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:30:17