Бургасбус ЕООД

Извършване на застраховки на моторните превозни средства, собственост на дружеството със застраховка “Гражданска отговорност на МПС” за 2016 год.

Дата и час на публикуване: 2015-11-24 10:22:29Последна промяна: 2015-12-15 16:51:05
Статус: възложена

Извършване на застраховка на моторните превозни средства, собственост на "Бургасбус" ЕООД със застраховка "Гражданска отговорност" за 2016 год.

Индивидуален номер на процедурата: 0000427
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66516000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-04 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:10:41
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:12:08
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:13:16
 • Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 14:33:41
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 13:46:19