Бургасбус ЕООД

Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-10-19 13:26:25Последна промяна: 2015-10-19 16:52:40
ID номер: 9046878 Статус: възложена

Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000368
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 54000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18110000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 16:17:48
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 16:19:12
 • Протокол от работата на комисията за оценка на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 09:50:06
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 13:38:26