Бургасбус ЕООД

Техническо обслужване, месечна профилактика и администриране на картови бариерни системи

Дата и час на публикуване: 2015-09-10 11:28:36
Статус: възложена

Техническо обслужване, месечна профилактика и администриране на картови бариерни системи

Индивидуален номер на процедурата: 0000309
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 32.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-09-10 13:03:44
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-10 13:03:48
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-29 15:31:16
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 14:56:49
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 15:11:33