Бургасбус ЕООД

Доставка на Автомобилен бензин А95Н

Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:17:57
АОП номер: 00049-2016-0010 Статус: приключена

Доставка на Автомобилен бензин А95Н

Индивидуален номер на процедурата: 0004483
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 152000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи