Бургасбус ЕООД

Доставка на Автомобилен бензин А95Н . С количествата Автомобилен бензин А95Н ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:59:54Последна промяна: 2016-04-28 10:33:00
АОП номер: 00049-2016-0010 Статус: възложена

Доставка на автомобилен бензин А95Н - борсова сделка

Индивидуален номер на процедурата: 0000662
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи