Бургасбус ЕООД

Доставка и монтаж на допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси и въвеждането му в експлоатация в интегрирана система за контрол и управление на масовия градски транспорт в Бургас

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 10:04:39Последна промяна: 2016-06-06 16:32:23
АОП номер: 00049-2016-0009 Статус: приключена

Доставка и монтаж на допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси и въвеждането му в експлоатация в интегрирана система за контрол и управление на масовия градски транспорт в гр. Бургас

Индивидуален номер на процедурата: 0000657
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 1400000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48813000, 48813200, 34923000, 32323500
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи