Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 16:01:22Последна промяна: 2016-05-26 09:23:42
АОП номер: 00049-2016-0008 Статус: възложена

Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт

Индивидуален номер на процедурата: 0000653
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 4200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-02 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи