Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 16:01:22Последна промяна: 2016-05-26 09:23:42
АОП номер: 00049-2016-0008 Статус: възложена

Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт

Индивидуален номер на процедурата: 0000653
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 4200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-02 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:15:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159907
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:15:39
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:15:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:16:44
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159944
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:16:44
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:16:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:17:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159977
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:17:59
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:17:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:18:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046160006
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:18:47
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:18:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:23:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046160199
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:23:52
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:23:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна на срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2016-05-11 13:34:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046975391
  Удостоверено време: 11.05.2016 13:34:34
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2016 10:34:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговори на въпроси

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-25 15:56:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047428839
  Удостоверено време: 25.05.2016 15:56:51
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2016 12:56:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията от 06.06.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 16:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047905715
  Удостоверено време: 07.06.2016 16:00:49
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 13:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на допуснатите участници

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 16:02:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047905832
  Удостоверено време: 07.06.2016 16:02:18
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 13:02:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индивидуални протоколи

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:16:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770614
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:16:34
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:16:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи договаряне

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:18:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770673
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:18:02
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:18:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:19:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770711
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:19:11
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:19:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:19:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770743
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:19:48
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:19:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:20:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770768
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:20:41
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 15:21:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049770804
  Удостоверено време: 22.07.2016 15:21:58
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 12:21:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 11:59:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050699155
  Удостоверено време: 23.08.2016 11:59:25
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2016 08:59:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с подизпълнител

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 15:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051102067
  Удостоверено време: 01.09.2016 15:59:11
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2016 12:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори