Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:56:54Последна промяна: 2016-04-13 08:49:24
АОП номер: 00049-2016-0007 Статус: възложена

Доставка на лизинг на нови автобуси за масов градски транспорт

Индивидуален номер на процедурата: 0000652
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 510000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121100 и 34121400
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:04:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159634
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:04:58
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:04:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:06:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159665
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:06:12
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:06:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:07:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159691
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:07:13
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:07:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:08:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159717
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:08:21
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:08:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:13:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046159856
  Удостоверено време: 13.04.2016 08:13:50
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:13:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията от 16.05.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 15:51:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047148299
  Удостоверено време: 16.05.2016 15:51:51
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 12:51:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за извършен подбор

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 15:55:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047148443
  Удостоверено време: 16.05.2016 15:55:07
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 12:55:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията от 03.06.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:04:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048143365
  Удостоверено време: 13.06.2016 13:04:26
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:04:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията от 08.06.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:06:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048143459
  Удостоверено време: 13.06.2016 13:06:06
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:06:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:06:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048143498
  Удостоверено време: 13.06.2016 13:06:43
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:06:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:07:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048143570
  Удостоверено време: 13.06.2016 13:07:55
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:07:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 15:36:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048843899
  Удостоверено време: 27.06.2016 15:36:51
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2016 12:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с подизпълнител

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:31:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048974347
  Удостоверено време: 29.06.2016 15:31:52
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 12:31:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори