Бургасбус ЕООД

Доставка на масла (моторни и хидравлични), антифриз и греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2016-04-04 10:43:24
АОП номер: 00049-2016-0006 Статус: възложена

Доставка на масла /моторни и хидравлични/, антифриз и греси

Индивидуален номер на процедурата: 0000617
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09211100,24951000, 24951311
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи