Бургасбус ЕООД

Доставка на Дизелово гориво Б6. С количествата Дизелово гориво Б6 ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2016-04-04 10:19:37
АОП номер: 00049-2016-0005 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво

Индивидуален номер на процедурата: 0000616
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи