Бургасбус ЕООД

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-03-18 10:28:45Последна промяна: 2016-04-25 16:47:49
АОП номер: 00049-2016-0003 Статус: възложена

Достовка на автомобилни гуми за нуждите на "Бургасбус" ЕООД обособени в 5 позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0000572
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 414800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34350000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 10:55:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045408176
  Удостоверено време: 18.03.2016 10:55:22
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 08:55:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 10:56:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045408209
  Удостоверено време: 18.03.2016 10:56:20
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 08:56:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 10:57:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045408255
  Удостоверено време: 18.03.2016 10:57:36
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 08:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти на договори

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 10:58:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045408296
  Удостоверено време: 18.03.2016 10:58:38
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 08:58:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителна информация-отговор на въпрос

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 12:55:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045805618
  Удостоверено време: 01.04.2016 12:55:42
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 09:55:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по повод зададен въпрос

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 14:59:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046528592
  Удостоверено време: 25.04.2016 14:59:01
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 11:59:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията от 09,05,2016

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-10 13:27:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046938340
  Удостоверено време: 10.05.2016 13:27:03
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2016 10:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 14:12:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047504533
  Удостоверено време: 27.05.2016 14:12:06
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 11:12:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 17.05.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:08:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047854342
  Удостоверено време: 06.06.2016 15:08:20
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 12:08:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 27.05.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:10:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047854484
  Удостоверено време: 06.06.2016 15:10:29
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 12:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 18.05.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:11:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047854531
  Удостоверено време: 06.06.2016 15:11:09
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 12:11:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 01.06.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:11:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047854586
  Удостоверено време: 06.06.2016 15:11:56
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 12:11:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и избор на изпълнители

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 15:13:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047854685
  Удостоверено време: 06.06.2016 15:13:14
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 12:13:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение по Обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 11:15:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048650190
  Удостоверено време: 23.06.2016 11:15:54
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 08:15:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 11:17:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048650288
  Удостоверено време: 23.06.2016 11:17:12
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 08:17:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 11:18:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048650351
  Удостоверено време: 23.06.2016 11:18:09
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 08:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 11:19:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048650429
  Удостоверено време: 23.06.2016 11:19:11
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 08:19:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 11:21:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048650577
  Удостоверено време: 23.06.2016 11:21:26
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 08:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приключен договор по обособена позиция 3

  Вид на документа: Съобщение за приключване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 15:59:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069054590
  Удостоверено време: 05.04.2017 15:59:20
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 12:59:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори