Бургасбус ЕООД

Доставка на масла (моторни и трансмисионни) и моторни масла за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2016-03-09 10:42:42Последна промяна: 2016-03-12 09:16:37
АОП номер: 00049-2016-0002 Статус: възложена

Доставка на масла /моторни и трансмисионни/ и моторни масла за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД за срок от една година

Индивидуален номер на процедурата: 0000562
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09211100-2, 09211500-6
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи