Бургасбус ЕООД

Доставка на компресиран природен газ/метан/-борсова сделка

Дата и час на публикуване: 2016-02-11 11:00:25
АОП номер: 00049-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ

Индивидуален номер на процедурата: 0000520
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 750000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи