Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД за една година чрез Стокова борса

Дата и час на публикуване: 2015-11-27 08:12:50
АОП номер: 00049-2015-0009 Статус: приключена

Доставка на природен газ-компресира за отоление на обекти, собственост на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000441
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи