Бургасбус ЕООД

Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Дата и час на публикуване: 2015-09-04 13:34:05
АОП номер: 00049-2015-0007 Статус: възложена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Индивидуален номер на процедурата: 0000295
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 543780.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 14:22:08
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 14:22:53
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 14:45:39
 • Протокол 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-08 10:50:30
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-16 10:58:32
 • Протокол 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-27 13:26:19
 • Протокол 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-27 13:27:19
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-27 13:28:09
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 15:06:13