Бургасбус ЕООД

Доставка на моторни масла за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за автобуси в гаранция, за срок от една година.

Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:00:00Последна промяна: 2015-09-01 12:20:58
АОП номер: 00049-2015-0004 Статус: възложена

Доставка на моторни масла за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за автобуси в гаранция, за срок от една година.

Индивидуален номер на процедурата: 0000289
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Документи