Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД за срок от една година.

Дата и час на публикуване: 2015-03-05 11:00:00Последна промяна: 2015-09-01 12:03:52
АОП номер: 00049-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД за срок от една година.

Индивидуален номер на процедурата: 0000287
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Документи
  • Решение за откриване на процедура

    Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2015-03-05 11:00:00
  • Обявление за възложена поръчка

    Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
    Дата и час на публикуване: 2015-03-19 13:00:00