Бургасбус ЕООД

Доставка на Дизелово гориво Б6 за срок от една година С количествата Дизелово гориво Б6 ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2014-12-02 11:00:00Последна промяна: 2015-09-01 11:58:26
АОП номер: 00049-2014-0012 Статус: възложена

Доставка на Дизелово гориво Б6 за срок от една година С количествата Дизелово гориво Б6 ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Индивидуален номер на процедурата: 0000286
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Документи