Бургасбус ЕООД

Доставка на 4 бр. употребявани туристически автобуси на лизинг за нуждите на Бургасбус ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-03-30 13:00:00Последна промяна: 2015-09-01 11:11:59
АОП номер: 00049-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на 4 бр. употребявани туристически автобуси на лизинг за нуждите на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000283
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 13:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 13:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-15 15:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 15:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 10:00:00