Община Братя Даскалови

СМР за обект "Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”. Дейностите по настоящата поръчка са детайлно описани в документацията за участие количествена сметка и проектна документация

Дата и час на публикуване: 2015-03-06 15:00:00Последна промяна: 2017-11-28 15:29:13
ID номер: 9039474 Статус: възложена

СМР за обект "Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XIII – здравна служба, магазин и площад в кв.17” и обект „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в с.Партизанин – УПИ XII – за читалище, паметник и парк в кв.16”. Дейностите по настоящата поръчка са детайлно описани в документацията за участие количествена сметка и проектна документация

Индивидуален номер на процедурата: 0003152
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Братя Даскалови
Прогнозна стойност: 78852.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233161, 45213316, 45236250, 45112700, 45112710
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-17 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-23 17:17:17
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 13:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 10:59:00