Община Борино

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изграждане на подпорни стени в община Борино

Дата и час на публикуване: 2019-10-22 11:51:31Последна промяна: 2019-11-04 11:55:00
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 11:51:33
 • Покани до участниците

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 11:51:35
 • Приложения 1, 2, 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 10:11:36
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 11:51:37
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 11:51:38