Община Бобов дол

Упражняване на строителен надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети Спас“, град Бобов дол, община Бобов дол”

Дата и час на публикуване: 2022-09-02 16:05:59
ID номер: 00599-2022-0015 Статус: отворена

Упражняване на строителен надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал "Миньор" и улица "Свети Спас", град Бобов дол, община Бобов дол” по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото прилагане.

Индивидуален номер на процедурата: 0007100
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 28767.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-19 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140