Община Бобов дол

„Ремонт на градски парк в гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2022-06-22 14:23:17
ID номер: 00599-2022-0011 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на градски парк в град Бобов дол, в т.ч.: възстановяване на бетонови алеи, възстановяване на ограничителни ивици от градински бордюр, ремонт на декоративна настилка от павета, възстановяване на настилка от бетонови плочки; подмяна на PVC – седалки с облегалка (материал: полипропилен полимер; UV защита; предназначени за високо натоварване и издържащи на външни атмосферни условия; цвят: оранжев или жълт; минимални размери: ширина 0,40 м, дълбочина 0,40 м, височина 0,30 м), ремонт на асфалтова велоалея, в съответствие с подробната Количествена сметка, неразделна част от техническата спецификация и изискванията на Възложителя.Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на градски парк в град Бобов дол, в т.ч.: възстановяване на бетонови алеи, възстановяване на ограничителни ивици от градински бордюр, ремонт на декоративна настилка от павета, възстановяване на настилка от бетонови плочки; подмяна на PVC – седалки с облегалка (материал: полипропилен полимер; UV защита; предназначени за високо натоварване и издържащи на външни атмосферни условия; цвят: оранжев или жълт; минимални размери: ширина 0,40 м, дълбочина 0,40 м, височина 0,30 м), ремонт на асфалтова велоалея, в съответствие с подробната Количествена сметка, неразделна част от техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0007077
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45236200
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140