Община Бобов дол

Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2022 г.

Дата и час на публикуване: 2022-06-02 16:13:45
ID номер: 00599-2022-0010 Статус: отворена

Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2022 г. , подробно описани в техническата спецификация,  неразделна част от документацията за обществена поръчка. Общото  количество за  текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици е  6438 кв.м.

Индивидуален номер на процедурата: 0007066
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 187775.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140