Община Бобов дол

„Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“

Дата и час на публикуване: 2020-05-05 15:38:59
Статус: отворена

Настоящата обществена поръчка включва „Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“, в т.ч.:Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на ул. "Кокиче", кв. Христо Ботев, гр. Бобов дол; Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка и изграждане на отводнителна канавка на ул. с о.т. 25-33, с. Бабинска река, общ. Бобов дол; Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка и изграждане на отводнителна канавка на ул. с о.т. 50-56, с. Шатрово, общ. Бобов дол; Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на път за достъп към Стойковска махала, с. Коркина, общ. Бобов дол; Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на кръстовището на път KNL 1014 към Кочунска махала, с. Коркина, общ. Бобов дол; Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на вътрешна улица към Цинцарска махала, с. Новоселяне, общ. Бобов дол. Основните видове ремонтни работи включват:машинно подравняване; доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък; доставка и полагане на готова ел.заварена мрежа 8х20х20; доставка и полагане на бетон В25; доставка и монтаж на готови улеи с предпазна решетка; доставка и полагане на подложен бетон.

Индивидуален номер на процедурата: 0006284
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 36042.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-21 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи