Община Бобов дол

„Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Младост“ и вътрешна улица при Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:27:56
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Младост“ и вътрешна улица при Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бобов дол. Основните видове работи за изпълнение на ремонта, чрез полагане на асфалтова настилкаса както следва:изкоп за подравняване; насипване и валиране; монтаж на пътен бордюр; монтаж на пътна ивица; насипване с несортиран трошен камък; насипване с трошен камък фракция 0-63; повдигане на ревизионни шахти; битумен разлив; полагане на асфалтобетон – плътна смес; валиране; дебелината на асфалтовия слой плътна смес е най-малко 6.00 см.

Индивидуален номер на процедурата: 0006240
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 45833.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх. №12-00-1007/07.04.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:30:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121441845
  Удостоверено време: 07.04.2020 16:30:03
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 13:30:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:30:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121441878
  Удостоверено време: 07.04.2020 16:30:33
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 13:30:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121441909
  Удостоверено време: 07.04.2020 16:31:05
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 13:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:31:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121441942
  Удостоверено време: 07.04.2020 16:31:31
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 13:31:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:59:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121443650
  Удостоверено време: 07.04.2020 16:59:51
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 13:59:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-28 11:36:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122848740
  Удостоверено време: 28.04.2020 11:36:22
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2020 08:36:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №25/ 15.05.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 11:50:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124839231
  Удостоверено време: 27.05.2020 11:50:43
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2020 08:50:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 11:51:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124839301
  Удостоверено време: 27.05.2020 11:51:27
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2020 08:51:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 11:52:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124839361
  Удостоверено време: 27.05.2020 11:52:10
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2020 08:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 11:52:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124839427
  Удостоверено време: 27.05.2020 11:52:47
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2020 08:52:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори