Община Бобов дол

“ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2020 г.“

Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:38:48Последна промяна: 2020-04-03 10:44:59
Статус: затворена

Настоящата обществена поръчка включва текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол, както следва: Пътища - път KNL 1014/от път III-602 (Бобов дол- Коняво)-Коркина-Шатрово-Паничарево-Голем Върбовник - KNL 3011 (от път II-62, Кюстендил-Дупница) – Локвата; път KNL 2015/от път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) - Мали Върбовник - път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник); път KNL 1013 /от път III 602 (Бобов дол-Коняво) - Бабино-Бабинска река-Долистово-KNL1016 (Долистово-Коркина)/; Улици - Улична мрежа на гр. Бобов дол; Ул. „Свети Спас“ на площада при градски пазар, гр. Бобов дол; Ул. Еделвайс, гр. Бобов дол; Ул. „Юрий Гагарин“, гр. Бобов дол; Вътрешно квартална улица „Г.Димитров“ при бл.72, кв. Хр. Ботев, гр. Бобов дол; Ул. „Георги Димитров“ и ул. „Негулица“(част от път III-623 r III-602), гр. Бобов дол; Вътрешна улица към махала Друмо, с. Горна Козница; ул. с о.т. 39-40, с. Бабино. Основните видове работи за изпълнение на ремонта, чрез полагане на асфалтова настилка са както следва: изрязване и фрезоване;почистване и измитане на подготвения участък; извозване на строителните отпадъци; заливане на подготвения участък с битум; полагане на асфалтобетон - плътна смес; валиране; заливане на фугата с горещ битум; дебелината на асфалтовия слой плътна смес е най-малко 4.00 см.

Количеството на изкърпване е съгласно заявеното от възложителя до изразходване на наличния финансов ресурс, съгласно техническа спецификация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006232
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 127208.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-16 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№12-00-1005/03.04.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:41:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121295343
  Удостоверено време: 03.04.2020 11:41:08
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 08:41:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:41:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121295374
  Удостоверено време: 03.04.2020 11:41:39
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 08:41:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:42:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121295406
  Удостоверено време: 03.04.2020 11:42:14
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 08:42:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:42:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121295436
  Удостоверено време: 03.04.2020 11:42:44
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 08:42:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 12:09:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121297035
  Удостоверено време: 03.04.2020 12:09:07
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 09:09:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-28 11:37:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122848870
  Удостоверено време: 28.04.2020 11:37:46
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2020 08:37:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори