Община Бобов дол

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол”

Дата и час на публикуване: 2019-12-05 11:44:46Последна промяна: 2019-12-05 11:44:40
Статус: отворена

Настоящата обществена поръчка включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол за следните автобусни линии:- Бобов дол - Дупница -Бобов дол с дължина 20, 500  км; Бобов дол - Кюстендил - Бобов дол с дължина 40 км; Бобов дол-Рилски манастир - Бобов дол с дължина 69, 700 км; гр. Дупница - Паничарево-с.Шатрово - с. Мали Върбовник - с.Голем Върбовник с дължина 25 км; гр. Бобов дол - с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница с дължина 33, 200; гр. Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница (спирка „Друмо”) с дължина 32 км; гр. Бобов дол-с.Блато-гр. Дупница с дължина 47 км; гр. Бобов дол- гр. Благоевград - гр. Бобов дол - 47,2 км; Бобов дол- София -Бобов дол с дължина 72 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия №2 с дължина 5,700 км.

Индивидуален номер на процедурата: 0005787
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 52078.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи