Община Бобов дол

Основен и текущ ремонт на тротоари на територията на град Бобов дол за 2019 г.

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:18:51
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва основен и текущ ремонт на тротоари на територията на град Бобов дол, в т.ч. на следните подобекти: Основен ремонт на тротоари, канавка и подпорни стени при бл.48 и бл.44, кв. Миньор , гр. Бобов дол;  Ремонт на тротоари на ул. „Дружба“ (при ДГ „Дружба“), гр. Бобов дол; Ремонт на тротоари при бл. 56, кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; Ремонт на тротоари при бл. 67, ул. "Дружба", кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; Ремонт на тротоари при бл. 70-68, ул. "Дружба", кв. „Миньор“, гр. Бобов дол;Ремонт на тротоари при бл. 66, ул. "Дружба", кв. „Миньор“, гр. Бобов дол съгласно Техническа спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0005217
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 62197.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233250
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Обява( изх.№12-00-113/30.07.2019 г.) за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:20:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105935382
  Удостоверено време: 30.07.2019 14:20:40
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 11:20:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:21:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105935432
  Удостоверено време: 30.07.2019 14:21:19
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 11:21:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:22:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105935502
  Удостоверено време: 30.07.2019 14:22:04
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 11:22:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:22:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105935547
  Удостоверено време: 30.07.2019 14:22:44
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 11:22:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация ( изх.12-00-113/30.07.2019)за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 15:47:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105940329
  Удостоверено време: 30.07.2019 15:47:48
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 12:47:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация (изх. №12-00-121 от 12.08.2019 г.)за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 17:41:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106744974
  Удостоверено време: 12.08.2019 17:41:18
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 14:41:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 15:20:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107170694
  Удостоверено време: 19.08.2019 15:20:11
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2019 12:20:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №41 от 11.09.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-03 10:20:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109813849
  Удостоверено време: 03.10.2019 10:21:18
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2019 07:21:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-03 10:34:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109814783
  Удостоверено време: 03.10.2019 10:34:43
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2019 07:34:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-03 10:35:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109814832
  Удостоверено време: 03.10.2019 10:35:24
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2019 07:35:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-03 10:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109814871
  Удостоверено време: 03.10.2019 10:36:01
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2019 07:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори