Община Бобов дол

„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 2019 г., чрез полагане на бетонова настилка“

Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:04:45Последна промяна: 2019-07-04 17:04:19
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва основен ремонт на общинска инфраструктура - улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Бобов дол, както следва: Подобект: Основен ремонт на кръстовище и прилежащи паркинги при бл.19 и блок 25, квартал „Миньор“, град Бобов дол - Предвижда се извършване на ремонтни дейности посредством изпълнение на следните дейности: Машинно разкъртване на стара бетонова настилка; Почистване натоварване и извозване на строителни отпадъци; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 10 см; Изкоп с Багер за подравняване; Изкоп на ръка за оформяне на основа за декоративен бордюр; Кофраж за декоративен бордюр; Армировка за декоративен бордюр; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 10 см;Подобект: Основен ремонт на подходи при блок ЕП 31, квартал „Миньор“, град Бобов дол - Предвижда се извършване на ремонтни дейности посредством изпълнение на следните дейности: Машинно разкъртване на стара бетонова настилка; Почистване натоварване и извозване на строителни отпадъци; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 10 см;Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица „Дъбрава“, град Бобов дол- Машинно подравняване; Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък; Тесен изкоп за ограничителен бордюр;Армировка за ограничителен бордюр; Доставка и полагане на готова ел.заварена мрежа 8x20x20;Доставка и полагане на бетон В25 за настилка и бордюри;Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица „Теменуга“, село Мламолово - Възстановяване на напречна отводнителна канавка; Възстановяване на надлъжна отводнителна канавка;Изграждане на напречна отводнителна канавка;Изграждане на бетонова настилка;Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица с о.т. 30-26, село Мала фуча - Машинно подравняване; Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък; Доставка и монтаж на готова ел. заварена мрежа 8х20х20; Доставка и полагане на бетон В25

Индивидуален номер на процедурата: 0005110
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 53900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Обява ( изх.№12-00-97/04.07.2019 г.) за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:04:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104440625
  Удостоверено време: 04.07.2019 17:04:57
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 14:04:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:05:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104440643
  Удостоверено време: 04.07.2019 17:05:32
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 14:05:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:06:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104440660
  Удостоверено време: 04.07.2019 17:06:05
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 14:06:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:06:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104440690
  Удостоверено време: 04.07.2019 17:06:35
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 14:06:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:32:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104441692
  Удостоверено време: 04.07.2019 17:32:34
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 14:32:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация ( изх.№12-00-110/16.07.2019 г.) за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 18:27:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105223621
  Удостоверено време: 16.07.2019 18:27:25
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 15:27:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 16:33:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105759353
  Удостоверено време: 24.07.2019 16:33:56
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2019 13:33:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 40 от 30.08.2019 год.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-04 16:27:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108085260
  Удостоверено време: 04.09.2019 16:27:56
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2019 13:27:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори