Община Бобов дол

„Основен ремонт на: стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул. „Никола Вапцаров" – срещу „Кюстендилска вода“ ЕООД клон Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2019-06-14 12:39:27Последна промяна: 2019-06-14 12:38:55
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва основен ремонт на стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул. „Никола Вапцаров" – срещу „Кюстендилска вода“ ЕООД клон Бобов дол“, съгласно техническа спецификация и  съгласуван инвестиционен проект  по част Конструктивна, фаза Техническо становище

Индивидуален номер на процедурата: 0005035
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 139008.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№12-00-85/ 14.06.2019 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 13:09:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102808979
  Удостоверено време: 14.06.2019 13:09:35
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 10:09:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 13:10:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102809045
  Удостоверено време: 14.06.2019 13:10:29
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 10:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 13:11:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102809101
  Удостоверено време: 14.06.2019 13:11:35
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 10:11:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 13:13:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102809218
  Удостоверено време: 14.06.2019 13:13:40
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 10:13:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 13:15:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102809347
  Удостоверено време: 14.06.2019 13:15:35
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 10:15:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:36:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102815867
  Удостоверено време: 14.06.2019 14:36:00
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 11:36:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 16:28:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104313777
  Удостоверено време: 02.07.2019 16:28:39
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 13:28:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №37/ 18.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 16:45:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105796987
  Удостоверено време: 25.07.2019 16:45:11
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 13:45:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 16:47:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105797081
  Удостоверено време: 25.07.2019 16:47:03
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 13:47:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2- Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 16:48:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105797131
  Удостоверено време: 25.07.2019 16:48:00
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 13:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 16:49:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105797190
  Удостоверено време: 25.07.2019 16:49:32
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 13:49:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори