Община Бобов дол

„Ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици в населените места на Община Бобов дол, както следва: гр. Бобов дол - ул. “Пролет”, ул. „Дунав”, ул. „Йорданка Николова“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Негулица“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Свети Спас“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Дружба“, ул. „Никола Вапцаров“; с. Долистово – ул. с о.т.110-109-74-72-67-64-63, ул. с о.т.65-56-57-84-86-46-88-95, ул. с о.т. 87-80-75, ул. с о.т. 47-29“

Дата и час на публикуване: 2019-05-10 16:32:52Последна промяна: 2019-05-10 16:32:32
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици в населените места на Община Бобов дол, както следва: гр. Бобов дол - ул. “Пролет”, ул. „Дунав”, ул. „Йорданка Николова“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Негулица“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Свети Спас“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Дружба“, ул. „Никола Вапцаров“; с. Долистово – ул. с о.т.110-109-74-72-67-64-63, ул. с о.т.65-56-57-84-86-46-88-95, ул. с о.т. 87-80-75, ул. с о.т. 47-29“. Основните видове работи за изпълнение на ремонта, чрез полагане на асфалтова настилкаса както следва:изрязване и фрезоване;почистване и измитане на подготвения участък; извозване на строителните отпадъци; заливане на подготвения участък с битум; полагане на асфалтобетон - плътна смес; валиране; заливане на фугата с горещ битум; дебелината на асфалтовия слой плътна смес е най-малко 4.00 см.

Индивидуален номер на процедурата: 0004941
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 81872.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-22 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи