Община Бобов дол

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол”

Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:32:19Последна промяна: 2018-11-23 12:31:47
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол за следните автобусни лини:- Бобов дол - Дупница -Бобов дол с дължина 20, 500  км; Бобов дол - Кюстендил - Бобов дол с дължина 40 км; Бобов дол-Рилски манастир - Бобов дол с дължина 69, 700 км; гр. Дупница - Паничарево-с.Шатрово - с. Мали Върбовник - с.Голем Върбовник  с дължина 25 км; гр. Бобов дол - с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница с дължина 33, 200; гр. Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина- с. Горна Козница (спирка „Друмо”) с дължина32 км; гр. Бобов дол-с.Блато-гр. Дупница с дължина 47 км; гр. Бобов дол- гр. Благоевград - гр. Бобов дол 54 км; Бобов дол- София -Бобов дол с дължина 72 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с  дължина 5,700 км; Общински вътрешноградски транспорт,    линия №2 с дължина 5,700 км.

Индивидуален номер на процедурата: 0004387
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 65047.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-03 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№30-00-63/23.11.2018 г.за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:41:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852222
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:41:29
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:41:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:42:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852271
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:42:28
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:42:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:43:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852296
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:43:10
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:43:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:43:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852310
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:43:50
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:43:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852405
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:45:47
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 13:31:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092854452
  Удостоверено време: 23.11.2018 13:31:26
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 11:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профилана на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 17:31:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093147455
  Удостоверено време: 03.12.2018 17:31:32
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 15:31:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-14 15:14:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093501697
  Удостоверено време: 14.12.2018 15:14:43
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2018 13:14:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4/ 11.01.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 14:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094502337
  Удостоверено време: 18.01.2019 14:54:22
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 12:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 14:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094502462
  Удостоверено време: 18.01.2019 14:56:21
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 12:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 14:57:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094502562
  Удостоверено време: 18.01.2019 14:57:57
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 12:57:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 15:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094502838
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:02:03
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:02:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори