Община Бобов дол

„Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“.

Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:18:41
Статус: възложена

Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“ - Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:Архитектурна;Водоснабдяване и канализация;Геодезия;Вертикална планировка;План за безопасност и здраве;Пожарна безопасност;Проектосметна документация/Количествени сметки;Временна организация на движението;Конструкции;Електрическа

Индивидуален номер на процедурата: 0004307
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 156048.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233262
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-21 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№12-00-153/ 01.11.2018 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:29:33
  Дата и час на промяна: 2018-11-01 18:08:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092167069
  Удостоверено време: 01.11.2018 18:08:12
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 16:08:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:30:21
  Дата и час на промяна: 2018-11-01 18:09:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092167097
  Удостоверено време: 01.11.2018 18:09:24
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 16:09:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:30:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092166291
  Удостоверено време: 01.11.2018 17:30:59
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 15:30:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:32:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092166322
  Удостоверено време: 01.11.2018 17:32:14
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 15:32:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:33:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092166342
  Удостоверено време: 01.11.2018 17:33:02
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 15:33:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:33:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092166365
  Удостоверено време: 01.11.2018 17:33:39
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 15:33:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:40:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092166514
  Удостоверено време: 01.11.2018 17:40:21
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 15:40:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява ( изх.12-00-153/01.11.2018 г.) за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 18:35:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092167454
  Удостоверено време: 01.11.2018 18:35:28
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 16:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-28 13:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093886480
  Удостоверено време: 28.12.2018 13:09:05
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2018 11:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №10/01.02.2019 г. за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-06 14:50:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095104331
  Удостоверено време: 06.02.2019 14:50:53
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2019 12:50:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори