Община Бобов дол

„ Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт, чрез изкърпване и полагане на асфалтова настилка на ул. „Миньорска“, с. Мламолово; ул. „Свилен Русев“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Васил Демиревски“, ул. „ Димитър Благоев“ в квартал „Миньор“; ул. „Васил Левски“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в кв. „Христо Ботев“, път към Гробищен парк, гр. Бобов дол“; с. Долистово, кметство и път KNL 1016 в рамките на населеното място; улица с о.т.39-40 в с. Големо село“ Обособена позиция №2: „ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на улица „Св. Спас“, гр. Бобов дол; път KNL 1013/ III 602, Мала фуча-Бобов дол/ Бабино-Бабинска река-Долистово-/ KNL 1016/ при км1+100

Дата и час на публикуване: 2018-09-05 16:54:41Последна промяна: 2018-10-24 10:48:47
Статус: възложена

Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: „ Текущ ремонт, чрез изкърпване и полагане на асфалтова настилка на ул. „Миньорска“, с. Мламолово; ул. „Свилен Русев“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Васил Демиревски“, ул. „ Димитър Благоев“ в квартал „Миньор“; ул. „Васил Левски“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в кв. „Христо Ботев“, път към Гробищен парк, гр. Бобов дол“; с. Долистово, кметство и път KNL 1016 в рамките на населеното място; улица с о.т.39-40 в с. Големо село“; Обособена позиция №2: „ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка  на улица „Св. Спас“, гр. Бобов дол; път KNL 1013/ III 602, Мала фуча-Бобов дол/ Бабино-Бабинска река-Долистово-/ KNL 1016/ при км1+100

Индивидуален номер на процедурата: 0004121
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 93871.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-12 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Покана до определени лица Изх.№ 26-00-264/ 05.09.2018 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 17:07:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090482198
  Удостоверено време: 05.09.2018 17:07:02
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 14:07:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 17:11:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090482396
  Удостоверено време: 05.09.2018 17:11:59
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 14:11:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 17:14:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090482464
  Удостоверено време: 05.09.2018 17:14:54
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 14:14:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за обособена позиция №1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 17:15:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090482505
  Удостоверено време: 05.09.2018 17:15:38
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 14:15:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за обособена позиция №2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 17:16:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090482525
  Удостоверено време: 05.09.2018 17:16:17
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 14:16:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 17:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090903944
  Удостоверено време: 19.09.2018 17:26:21
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2018 14:26:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №37/16.10.2018 г. по обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 10:33:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091887106
  Удостоверено време: 24.10.2018 10:33:20
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 07:33:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №38/16.10.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 10:38:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091887454
  Удостоверено време: 24.10.2018 10:38:57
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 07:38:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори