Община Бобов дол

Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Свилен Русев“ и „ Георги Димитров“, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:48:49
Статус: възложена

Основните видове работи за изпълнение на основния ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Свилен Русев”,  и „Георги Димитров”, гр. Бобов дол, са свързани с: разваляне на тротоарна настилка; демонтаж на бетонови бордюри; подравняване и уплътняване; насип с пясък за оформяне на пясъчна основа; доставка и монтаж на бордюри; доставка и монтаж на тротоарни плочки; уплътняване на пясъчното легло

Индивидуален номер на процедурата: 0003954
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233250
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява изх. №12-00-94/ 19.07.2018 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:50:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088382883
  Удостоверено време: 19.07.2018 16:50:50
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 13:50:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:51:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088382966
  Удостоверено време: 19.07.2018 16:51:59
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 13:51:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:53:00
  Дата и час на промяна: 2018-07-19 17:07:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088384059
  Удостоверено време: 19.07.2018 17:07:30
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 14:07:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:53:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088383063
  Удостоверено време: 19.07.2018 16:53:35
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 13:53:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088383110
  Удостоверено време: 19.07.2018 16:54:22
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 13:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 17:46:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088386023
  Удостоверено време: 19.07.2018 17:46:52
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 14:46:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 17:47:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089480207
  Удостоверено време: 06.08.2018 17:47:10
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 14:47:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 15:08:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090086768
  Удостоверено време: 21.08.2018 15:08:29
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 12:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №31/ 05.09.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 12:50:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090950070
  Удостоверено време: 21.09.2018 12:57:45
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 09:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори