Община Бобов дол

Доставка на нов автомобил за нуждите на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:10:08
Статус: възложена

Доставка на нов автомобил за нуждите на община Бобов дол

Предмет на настоящата поръчка е доставката на нов автомобил за нуждите на община Бобов дол, съгласно Техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003394
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 34000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-13 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява изх. № 12-00-30/ 26.02.2018 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:11:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224789
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:11:49
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:11:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:12:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224845
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:12:53
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:12:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:13:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224881
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:13:24
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:13:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:14:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224923
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:14:03
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:14:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:14:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224950
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:14:35
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:14:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 17:00:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078227261
  Удостоверено време: 26.02.2018 17:00:05
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 15:00:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:50:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078499306
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:50:03
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:50:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 14.03.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-15 11:44:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078906620
  Удостоверено време: 15.03.2018 11:44:48
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2018 09:44:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №16/ 26.03.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 15:23:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079943673
  Удостоверено време: 28.03.2018 15:23:53
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 12:23:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори