Община Бобов дол

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:22:44
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол за следните автобусни лини:

- Бобов дол - Дупница -Бобов дол с дължина 20, 500  км; Бобов дол - Кюстендил - Бобов дол с дължина 40 км;Бобов дол-Рилски манастир - Бобов дол с дължина 69, 700 км; гр. Дупница - Паничарево-с.Шатрово - с. Мали Върбовник - с.Голем Върбовник     с дължина 25 км; гр. Бобов дол - с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница с дължина 33, 200; гр. Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина- с. Горна Козница (спирка „Друмо”) с дължина32 км;гр. Бобов дол-с.Блато-гр. Дупница с дължина 47 км;гр. Бобов дол- гр. Благоевград - гр. Бобов дол 54 км;Бобов дол- София -Бобов дол с дължина 72 км;Общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с  дължина 5,700 км;Общински вътрешноградски транспорт,    линия №2 с дължина 5,700 км

Индивидуален номер на процедурата: 0003077
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 59322.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:24:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075570026
  Удостоверено време: 16.11.2017 16:24:11
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 14:24:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:24:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075570039
  Удостоверено време: 16.11.2017 16:24:43
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 14:24:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:25:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075570055
  Удостоверено време: 16.11.2017 16:25:13
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 14:25:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:26:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075570088
  Удостоверено време: 16.11.2017 16:26:25
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 14:26:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:43:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075570681
  Удостоверено време: 16.11.2017 16:43:36
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 14:43:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 17:26:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075820019
  Удостоверено време: 27.11.2017 17:26:44
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 15:26:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 04.12.-05.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 10:38:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076201276
  Удостоверено време: 13.12.2017 10:38:40
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 08:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №2/ 05.01.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:45:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770557
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:45:18
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори