Община Бобов дол

Основен и текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици, пешеходна алея на територията на община Бобов дол” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. “Миньорска”, с. Мламолово; ул. „Свилен Русев” и ул. „Стефан Стамболов” в кв. „Миньор”, гр. Бобов дол; Обособена позиция №2: Основен ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улица „Хаджи Димитър” в кв. „Христо Ботев” и пешеходна алея – Св. Спас, гр. Бобов дол и текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Иван Вазов”; ул. „Рила” на свързваща улица от ул. „Никола Вапцаров” към бл. №12 в кв. Миньор, гр. Бобов дол.

Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:10:11
Статус: възложена

Основени текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици, пешеходна алея на територията на община Бобов дол” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1: Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. “Миньорска”, с. Мламолово;  ул. „Свилен Русев” и ул. „Стефан Стамболов” в кв. „Миньор”, гр. Бобов дол;

Обособена позиция №2:  Основен ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улица „Хаджи Димитър” в кв. „Христо Ботев” и пешеходна алея – Св. Спас, гр. Бобов дол и текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Иван Вазов”; ул. „Рила” на свързваща улица от ул. „Никола Вапцаров” към бл. №12 в кв. Миньор, гр. Бобов дол.

За обособена позиция №2 - Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Иван Вазов”, гр. Бобов дол се изразява в рязане и фрезоване на съществуваща асфалтова настилка в зоната на слягане на пътното платно направа битумен разлив и полагане на изравнителен слой асфалтобетон неплътна смес, втори битумен разлив и полагане на асфалтова настилка плътна смес с минимална дебелина 4 см с асфалтополагаща машина, натоварване и извозване на отпадъка и залята контактна фуга с горещ битум. Обема е в рамките на 1300 кв.м. асфалтова настилка плътна смес, полагане на изравнителен слой асфалтова настилка неплътна смес, повдигане и стабилизиране капаците на 5 бр. канализационни ревизионни шахти.

Основен ремонт на улица „Хаджи Димитър”, кв. Христо Ботев, гр. Бобов дол  се изразява в цялостно почистване на бетоновата настилка, като се оформя фуга при контакта бетон – асфалтова настилка, направа на битумен разлив, полагане на изравнителен слой (където е необходимо) на неплътна асфалтова смес, втори битумен разлив и цялостно асфалтиране с минимална дебелина 4 см с асфалтобетон плътна смес с афалтополагаща машина, натоварване и извозване на отпадъка и залята контактна фуга с горещ битум. Обема на поръчката е в рамките на 600 кв. м. асфалтова настилка плътна смес и изравнителен слой асфалтова настилка неплътна смес.

 Основен ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на пешеходна алея – Св. Спас, гр. Бобов дол, ремонта включва – фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, направа на битумен разлив, полагане на изравнителен слой (където е необходимо) на неплътна асфалтова смес, втори битумен разлив и цялостно асфалтиране с минимална дебелина 4 см. с асфалтобетон плътна смес с асфалтополагаща машина, натоварване и извозване на отпадъка и залята контактна фуга с горещ битум. Ремонта е в рамките на площ от 800 кв.м асфалтова настилка плътна смес и полагане на изравнителен пласт асфалтова настилка неплътна смес.

Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Рила”, гр. Бобов дол, частта от улица „Рила” – участък 1 и участък 2 с обща площ 250 кв.м включва фрезоване и подготовка за асфалтиране на участък 2 с полагане на изравнителен слой асфалтобетон неплътна смес, битумен разлив и полагане на асфалтобетон плътна смес с минимална дебелина 4 см, за участък 1 е необходимо подравняване и уплътняване на основата, битумен разлив и полагане на асфалтова настилка плътна смес с минимална дебелина 6 см.

Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на свързваща улица от ул. „Никола Вапцаров” към бл. №12, кв. Миньор, гр. Бобов дол, площта на ремонтния участък е 300 кв.м, като ремонта включва – подравняване, уплътняване на основата, битумен разлив и полагане на асфалтобетон плътна смес с минимална дебелина 6 см.

Индивидуален номер на процедурата: 0002580
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 142250.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:11:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072169599
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:11:16
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:11:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:11:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072169616
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:11:50
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:11:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:12:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072169635
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:12:26
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:12:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072169657
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:13:07
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:14:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072169692
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:14:21
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:14:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:51:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072170548
  Удостоверено време: 06.07.2017 17:51:30
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2017 14:51:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 15:26:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072624215
  Удостоверено време: 21.07.2017 15:26:03
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 12:26:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол №1 от 26.07.-31.07.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 13:06:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072868991
  Удостоверено време: 31.07.2017 13:06:00
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 10:06:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 07.08.-11.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 14:54:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073309998
  Удостоверено време: 16.08.2017 14:54:29
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 11:54:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №42/05.09.2017г. по обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-07 15:01:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073866902
  Удостоверено време: 07.09.2017 15:01:56
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2017 12:01:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №45/ 15.09.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-15 15:32:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074077428
  Удостоверено време: 15.09.2017 15:32:17
  Удостоверено време по UTC: 15.09.2017 12:32:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори