Община Бобов дол

Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 95-96 и ул. с о.т. 6-8, с. Бабино, община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:25:48
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва: подравняване на основата;уплътняване на основата; доставка и монтаж на ел. заварена арматурна мрежа; доставка и полагане на бетонова настилка; извозване на строителните отпадъци; заливане на контактна фуга с битум. Материали-бетон клас В30; ел.заварена готова армировъчна мрежа 8х20х20 мм.

Индивидуален номер на процедурата: 0002563
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бабино
Прогнозна стойност: 13400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти (12-00-54/04.07.2017 г.)

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:27:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072075449
  Удостоверено време: 04.07.2017 12:27:43
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 09:27:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:28:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072075480
  Удостоверено време: 04.07.2017 12:28:22
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 09:28:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072075507
  Удостоверено време: 04.07.2017 12:29:04
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 09:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072075536
  Удостоверено време: 04.07.2017 12:29:34
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 09:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080184
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:09:09
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 21.07.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-25 14:48:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072712638
  Удостоверено време: 25.07.2017 14:48:20
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2017 11:48:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №35/02.08.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 14:50:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073067420
  Удостоверено време: 07.08.2017 14:50:51
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 11:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори