Община Бобов дол

„Основен ремонт на масивен ограничителен бордюр и изграждане на бетонова отводнителна канавка на ул. „Свилен Русев”-гр. Бобов дол; Основен ремонт и възстановяване на стълби, подходи, ограничителни бордюри и плочници в обхвата на бл. №№ Г1, Г2, Г3”

Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:38:35Последна промяна: 2017-06-26 15:38:10
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва следните строително-ремонтни работи: за основен ремонт на масивен ограничителен бордюр и изграждане на бетонова отводнителна канавка на ул. "Св. Русев" - гр. Бобов дол: изкоп с багер в земни почви, разрушаване на съществуващ бордюр; доставка и монтаж на армировка; монтаж и демонтаж на кофраж; обратен насип със скален матириал и уплътняване; доставка и монтаж на бетонова канавка; направа на водосборно казанче; заустване на канавката в съществуващата улична канализация. За основния ремонт и възстановяване на стълби, подходи, ограничителни бордюри и плочници в обхвата на блок №№ Г1, Г2 и Г3: изкоп с багер в земни почви; доставка и монтаж на армировка; монтаж и демонтаж на кофраж; обратен насип със земни маси и уплътняване; оформяне на бетонова отводнителна канавка откъм бордюра, изграждане на бетонови тротоари от армиран бетон с дебелина не по-малко от 5 см. и наклон от 1,5% към отводнителната канавка; възстановяване на стълби и подходи, через армирана бетонова замазка с дебелина най-малко 4 см.

Индивидуален номер на процедурата: 0002545
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 42500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233161
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти /изх. №12-00-52/26.06.2017 г./

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:38:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071752714
  Удостоверено време: 26.06.2017 15:38:10
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 12:38:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:38:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071752707
  Удостоверено време: 26.06.2017 15:38:07
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 12:38:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071752705
  Удостоверено време: 26.06.2017 15:38:03
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 12:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:37:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071752700
  Удостоверено време: 26.06.2017 15:37:59
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 12:37:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 16:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071753690
  Удостоверено време: 26.06.2017 16:00:28
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 13:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 14.07.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 09:12:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072608515
  Удостоверено време: 21.07.2017 09:12:23
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 06:12:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №40 от 17.08.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 12:16:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073457822
  Удостоверено време: 22.08.2017 12:16:31
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 09:16:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори