Община Бобов дол

Изграждане на зона за отдих при ул. „Негулица” - вход гр. Бобов дол - Рекреационен крайпътен кът между о.т. 820 - 821

Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:02:26
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва изграждане на зона за отдих при ул. „Негулица” – вход гр. Бобов дол – Рекреационен крайпътен кът между о.т. 820 - 821. За реализацията на обекта ще се извършват, следните дейности: изкоп с багер в земи почви; насип с пясък за оформяне на пясъчна възглавница за полагане на настилки; настилка от тротоарни плочки;настилка от цепен плътен пясъчник; настилка с паркинг тела; доставка и монтаж на бетонови бордюри; направа на водомерна шахта; монтаж на водопровод; монтаж на канализация; монтаж на прозирна ограда.

Индивидуален номер на процедурата: 0002541
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45236000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:03:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071659668
  Удостоверено време: 23.06.2017 16:03:28
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 13:03:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация, обяснителна записка и графично приложение

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:06:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071659849
  Удостоверено време: 23.06.2017 16:06:37
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 13:06:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:07:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071659890
  Удостоверено време: 23.06.2017 16:07:21
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 13:07:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:10:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071659986
  Удостоверено време: 23.06.2017 16:10:11
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 13:10:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:39:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071661457
  Удостоверено време: 23.06.2017 16:39:01
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 13:39:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 11.07.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:32:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072333541
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:32:16
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №34/31.07.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:47:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072879483
  Удостоверено време: 31.07.2017 16:47:47
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2017 13:47:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори