Община Бобов дол

Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:06:59
Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка включва дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект:  „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол“, разделен на два етапа: I-ви – етап  - „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до резервоар V=200м3, в участък от т.18 до т.56”, с дължина L=1661.92 м. II-ри етап – “Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз.„Дяково“ до резервоар V=200м3, в участък от т.1 до т.18 и от т.56 до т.105”. Трасето е с дължина L=1984,25 м.

Индивидуален номер на процедурата: 0002520
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 25000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти (изх.№ 12-00-50/21.06.2017 г.)

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:08:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071547002
  Удостоверено време: 21.06.2017 12:08:38
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 09:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:09:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071547049
  Удостоверено време: 21.06.2017 12:09:24
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 09:09:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:10:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071547096
  Удостоверено време: 21.06.2017 12:10:10
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 09:10:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071547132
  Удостоверено време: 21.06.2017 12:10:48
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 09:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 14:34:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071556658
  Удостоверено време: 21.06.2017 14:34:38
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 11:34:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:40:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072307636
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:40:32
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:40:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 17.07.-07.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 12:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073062730
  Удостоверено време: 07.08.2017 12:38:58
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 09:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №39/17.08.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 17:20:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073346101
  Удостоверено време: 17.08.2017 17:20:16
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 14:20:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори