Община Бобов дол

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2017 година

Дата и час на публикуване: 2016-11-02 17:23:49
Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги във връзка със зимно поддържане и снегопочистване на IV – класната пътна мрежана територията на Община Бобов дол за календарната 2017 г., с обща дължина от 53, 700 км:

Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класната пътна мрежа на територията  на Община Бобов дол за календарната 2017 г., с обща дължина от 53, 700 км., има за обект за изпълнение участъците на територията на Община Бобов дол, област Кюстендил, в посочените населени места и с обозначенията на пътищата от републиканската пътна мрежа, както следва: KNL 1012/ III – 602, Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Голема Фуча -/ III – 623/- 3,600 KNL 1013/ III- 602, Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Бабинска река – Долистово - / KNL 1016/ 6,900;KNL 1014/ III – 602, Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово- Паничарево – Голем Върбовник – / KNL 3011/- 13,700; KNL 1016/ II – 62, Невестино – Дупница/ Долистово – Новоселяне – Коркина / KNL 1014/ - 12,000;KNL 1015/ KNL 1014/ Голем Върбовник – Мали Върбовник / KNL 1014/ - 4,400;KNL 3011/ II – 62, Невестино – Дупница/ - Локвата – Блато – Хановете – 5, 000;KNL 1014 –Коркина – махала Синокос – 0, 800;Зимно поддържане и снегопочистване на пътища до гробищните паркове на селата, както следва: - с. Мали  Върбовник  - 0,500; - с. Голем Върбовник – 0,100; - с. Блато – 0,500; - с. Локвата – 0,300; с. Шатрово – 0,300; с. Коркина – 0,300; с. Паничарево – 0,750; с.Новоселяне – 0,300; с. Мала Фуча – 0,300; с. Бабино – 0,300; с. Бабинска река – 0,450; с. Долистово – 0,300 с. Горна Козница – път от мах. Друмо до гробищния парк – 1,000; с. Мламолово – 0,300; с. Мало село – 0,300; с. Големо село – 1,000;с. Голема фуча – 0,300;

Индивидуален номер на процедурата: 0001503
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 68000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000, 90620000, 90630000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 17:28:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055475651
  Удостоверено време: 02.11.2016 17:28:34
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 15:28:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 17:29:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055475667
  Удостоверено време: 02.11.2016 17:29:21
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 15:29:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 17:30:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055475700
  Удостоверено време: 02.11.2016 17:30:42
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 15:30:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 21:42:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055479885
  Удостоверено време: 02.11.2016 21:42:29
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 19:42:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-11-16 17:07:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056620259
  Удостоверено време: 16.11.2016 17:07:14
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2016 15:07:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ПП ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 10:24:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058561142
  Удостоверено време: 30.11.2016 10:24:48
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2016 08:24:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 69/ 23.12.2016 г. и Приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 16:48:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062853144
  Удостоверено време: 27.12.2016 16:48:48
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 14:48:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори