Община Бобов дол

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на три сгради – „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 71, вх. А, вх. Б“; „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 73, вх. А, вх. Б“ и „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Миньор“, ул. „Стефан Стамболов“, бл. 94“, намиращи се в град Бобов дол, обновявани по НПЕЕМЖС

Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:26:36
Статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на три сгради – „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 71, вх. А, вх. Б“; „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 73, вх. А, вх. Б“ и „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Миньор“, ул. „Стефан Стамболов“, бл. 94“, намиращи се в град Бобов дол, обновявани по НПЕЕМЖС

 Дейностите по изпълнение на поръчката включват консултантски услуги свързани с изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на следните обекти (многофамилни жилищни):

“Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“,  ул. "Георги Димитров"  бл. 71, вх. А, вх. Б“

“Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“,  ул. "Георги Димитров"  бл. 73, вх. А, вх. Б“

“Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. кв. „Миньор“, ул."Стефан Стамболов", бл. 94”

Обектите са строежи „Трета категория”, съгласно чл. 137 от ЗУТ.

РЗП на „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 71, вх. А, вх. Б“ - 4 365,6 м2

РЗП на „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ бл. 73, вх. А, вх. Б“ – 3 852,11 м2

РЗП на „Многофамилна жилищна сграда, с адрес в кв. „Миньор“, ул. „Стефан Стамболов“, бл. 94“ – 3 852, 78 м2

Обща РЗП за трите сгради – 12 070,49 м2

Индивидуален номер на процедурата: 0001018
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 45264.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:27:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048973976
  Удостоверено време: 29.06.2016 15:27:49
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 12:27:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048974040
  Удостоверено време: 29.06.2016 15:28:32
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 12:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 16:15:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049772810
  Удостоверено време: 22.07.2016 16:15:15
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2016 13:15:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 49/23.08.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:23:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051200608
  Удостоверено време: 02.09.2016 16:23:06
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 13:23:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051207150
  Удостоверено време: 02.09.2016 16:49:34
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 13:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:51:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051207416
  Удостоверено време: 02.09.2016 16:51:27
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 13:51:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори