Община Бобов дол

Основен ремонт на Общински път KNL 1013 /път ІІІ – 602/Бобов дол – Коняво/-Бабинска река-Долистово-път KNL 1016/Долистово –Новоселяне/; Основен ремонт на път KNL 1015/път KNL 1014 /Голем Върбовник-Мали Върбовник/- път KNL 1014/; Основен ремонт на улица край река Бобовдолска в кв. Южен, гр. Бобов дол с полагане на асфалтова настилка; Основен ремонт на уличната мрежа в населените места на Община Бобов дол чрез асфалтиране; Основен ремонт на ул. „Антим І” при о.т.316

Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:16:00
Статус: възложена

Основен ремонт на Общински път KNL 1013 /път ІІІ – 602/Бобов дол – Коняво/-Бабинска река-Долистово-път KNL 1016/Долистово –Новоселяне/; Основен ремонт на път KNL 1015/път KNL 1014 /Голем Върбовник-Мали Върбовник/- път KNL 1014/; Основен ремонт на улица край река Бобовдолска в кв. Южен, гр. Бобов дол с полагане на асфалтова настилка; Основен ремонт на уличната мрежа в населените места на Община Бобов дол чрез асфалтиране; Основен ремонт на ул. „Антим І” при о.т.316

Индивидуален номер на процедурата: 0000959
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 127500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233140, 45233141, 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:18:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048469730
  Удостоверено време: 20.06.2016 11:18:05
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 08:18:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:18:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048469792
  Удостоверено време: 20.06.2016 11:18:54
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 08:18:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие - заглавна страница

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:19:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048469848
  Удостоверено време: 20.06.2016 11:19:42
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 08:19:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:25:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048470336
  Удостоверено време: 20.06.2016 11:25:41
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 08:25:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:27:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048470452
  Удостоверено време: 20.06.2016 11:27:11
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 08:27:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-23 16:13:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048670592
  Удостоверено време: 23.06.2016 16:13:25
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2016 13:13:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-28 16:38:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048913070
  Удостоверено време: 28.06.2016 16:38:12
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2016 13:38:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 11:38:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049029530
  Удостоверено време: 30.06.2016 11:38:00
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2016 08:38:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 17:09:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049454773
  Удостоверено време: 12.07.2016 17:09:44
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 14:09:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 17:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049980561
  Удостоверено време: 29.07.2016 17:01:41
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2016 14:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори